Σάββατο, 6 Ιουνίου 2020

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας (Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2020)

Η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμφιλοχίας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2020 στις 19:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Κεκλεισμένων των Θυρών.

ΘΕΜΑ 1ο : « Τροποποίηση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αμφιλοχίας ».
[ Εισηγήτρια : η κ. Σοφία Ανδρίκουλα ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 2ο : « ΄Εγκριση πρόσληψης προσωπικού για την Πράξη «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αμφιλοχίας » Κωδ. ΟΠΣ 5003250 του Ε.Π. « Δυτική Ελλάδα 2014-2020 ».
[ Εισηγήτρια : η κ. Σοφία Ανδρίκουλα ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 3ο : « Υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινότητες ».
[ Εισηγήτρια : η κ. Σοφία Ανδρίκουλα ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 4ο : « Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Αμφιλοχίας ».
[ Εισηγήτρια : η κ. Σοφία Ανδρίκουλα ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 5ο : « Σύναψη προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση της δράσης
« ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ».
[ Εισηγήτρια : η κ. Σοφία Ανδρίκουλα ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 6ο : « ΄Εγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης για το έργο :
« ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΛΙΓΟΒΙΤΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΣΚΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΤΟΥ ΕΡΗΜΙΤΗ ».
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Νίκας ( Αντιδήμαρχος) ].
ΘΕΜΑ 7ο : « Ορισμός δύο (2) Δ.Σ. για την συμμετοχή τους στο Συντονιστικό Τοπικό ΄Οργανο (Σ.Τ.Ο.) ».
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Νίκας ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 8ο : « Κατανομή Β΄δόσης έτους 2020 ( πίστωση 64.060,00 € ) στις σχολικές Επιτροπές Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων ».
[ Εισηγήτρια : η κ. Ελένη Δράκου ( Πρόεδρος Δ.Ε.Π.) ].

ΘΕΜΑ 9ο : «Καθορισμός παραλιακών χώρων σύμφωνα με την ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15-5-2020 ».
[ Εισηγητής : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 10ο : « Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Αμφιλοχίας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νέου Ενιαίου Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φ.Ο.Σ.Δ.Α) Π.Ε. Αιτωλ/νιας ».
[ Εισηγητής : ο κ. Λεωνίδας Κατσαντάς ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 11ο : « ΄Εγκριση αναμόρφωσης ισχύοντος προϋπολογισμού έτους 2020 Δήμου Αμφιλοχίας ».
[ Εισηγητής : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Παράταση έως 15 Ιουλίου 2021 στις αιτήσεις για δωρεάν παροχή τηλεοπτικού εξοπλισμού

Ο Δήμος Αμφιλοχίας ενημερώνει ότι παρατείνεται έως τις 15 Ιουλίου 2021 η διαδικασία αιτήσεων για δωρεάν παροχή τηλεοπτικού εξοπλ...