Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2020

Προσλήψεις – εξπρές για 1.980 μόνιμους γιατρούς και νοσηλευτές

 

Η Κυβέρνηση δρομολογεί την πρόσληψη 1.980 μόνιμων γιατρών και νοσηλευτών για την ενίσχυση των νοσηλευτικών ιδρυμάτων στη μάχη κατά της πανδημίας. Οι εν λόγω προσλήψεις θα γίνουν με διαδικασίες εξπρές προκειμένου το νέο προσωπικό να έχει πιάσει δουλειά εντός του 2020.

560 μόνιμοι νοσηλευτές

Επείγον αίτημα απέστειλε το υπουργείο Υγείας στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) για την έκδοση νέας προκήρυξης για 560 μόνιμες προσλήψεις νοσηλευτών. Πιο συγκεκριμένα έτοιμη είναι η προκήρυξη για 560 μόνιμες προσλήψεις που θα καλύψουν κενές οργανικές θέσεις ΤΕ κατηγορίας του κλάδου Νοσηλευτικής σε Φορείς του υπουργείου Υγείας και θα στελεχώσουν νοσοκομεία, κέντρα υγείας κτλ. Ήδη το σχέδιο προκήρυξης έχει φτάσει στα χέρια του ΑΣΕΠ και το επόμενο διάστημα αναμένεται να αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για να πάρει ΦΕΚ. Οι προσλήψεις αυτές που κρίνονται και κρίσιμες λόγω της κατάστασης που επικρατεί εξαιτίας της εξάπλωσης του κορωνοϊου, εγκρίθηκαν με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 30 Σεπτεμβρίου με την οποία εγκρίθηκε και συνολικά ο προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού έτους 2021.

Οι θέσεις εργασίας που θα προκηρύξει το ΑΣΕΠ, θα αφορούν τη στελέχωση των νοσοκομείων σε όλες τις ΥΠΕ της χώρας, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή για το σύστημα Υγείας. Παρα το γεγονός ότι οι συγκεκριμενες προσλήψεις εντάσσονται στο προϋπολογισμό του 2021, το υπουργείο Υγείας εχει δωσει εντολή να  προχορήσει άμεσα ο διαγωνισμός για να γίνουν οι διορισμοί οσο γίνεται πιο γρήγορα. Ηδη το υπουργείο Εργασίας έχει εγκρίνει τις θέσεις που θα καλυφθούν από τις λίστες προστατευομένων του ΟΑΕΔ, με την κατανομή να προβλέπει 39 προσλήψεις που θα ορισθούν από τις λίστες που είναι ως εξής: Ατομα με ειδικές ανάγκες (10 θέσεις), Πολύτεκνοι (7 θέσεις), Ανάπηροι πολέμου και τέκνα τους (3 θέσεις), Τρίτεκνοι (11 θέεις), Εμεσση ΑΜΕΑ (4 θέσεις), Εθνικής Αντίστασης (4 θέσεις).

Και άλλες 1.420 θέσεις μόνιμων γιατρών

Περισσότερες από 1.420 προσλήψεις μόνιμων ιατρών μέχρι το τέλος του έτους προανήγγειλε ο υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης. «Μέχρι σήμερα, εντός του 2020, περισσότερες από 620 προσλήψεις μόνιμου ιατρικού προσωπικού έχουν διεκπεραιωθεί, ενώ όσον αφορά στις προσλήψεις σε επικουρικό προσωπικό, έχουμε ήδη ξεπεράσει τις 7000», σημείωσε ο υπουργός. Για τις θέσεις του ιατρικού προσωπικού ζητούνται απαραιτήτως: α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, β) Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος, γ) Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ειδικότητας (όπου απαιτείται), δ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου.

Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού όπου υπάρχει ανάγκη

Την ίδια ώρα, ψηφίστηκε από την Ολομέλεια τροπολογία στην οποία περιλαμβάνεται η πρόσληψη επικουρικού προσωπικού σε δομές Υγείας για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και διασπορά του νέου κοροναϊού. 


Ειδικότερα δύναται η δυνατότητα να προσλαμβάνεται έως 31 Δεκεμβρίου 2020 και για ένα έτος με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Υγείας επικουρικό ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό στα στρατιωτικά νοσοκομεία, στο ΝΙΜΤΣ στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία, στα νοσοκομεία Αρεταίειο και Αιγινήτειο, στην Ανώνυμη Εταιρία Μονάδων Υγείας , στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ, στις δομές πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από την πανδημία.


Η ισχύς της διάταξης άρχεται από 1η Οκτωβρίου 2020.


 Επίσης, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος διασποράς του νέου κορωνοϊού και έως και την 30η Ιουνίου 2021, με απόφαση του Γενικού Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας δύναται να εντάσσεται στο δυναμικό των ΠΦΥ και των Νοσοκομείων εθελοντικό ή συμβατικά ή αναγκαστικά διατιθέμενο ιατρικό, νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό από τον ιδιωτικό τομέα και να του ανατίθενται καθήκοντα για ορισμένο χρονικό διάστημα για την καταπολέμηση της έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας. 


Για την απασχόληση του συγκεκριμένου προσωπικού συνάπτεται ατομική σύμβαση απασχόλησης με τον διοικητής της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, στην οποία αναφέρεται ο χρόνος απασχόλησης και οι όροι αποζημίωσης . Η διάρκεια απασχόλησης δύναται να παρατείνεται για έξι ακόμα μήνες από τη λήξη της σύμβασης και σε κάθε περίπτωση όχι πέρα από την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΣΟΚ ΣΤΟ EURO 2020

Στον αγώνα Δανία Φινλανδία   στο 44ο λεπτό κατέρρευσε ο παίκτης της Δανία.ς ο έρικσεν Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση από τους αρμόδιο...