Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2020

Προσλήψεις σε 27 ειδικότητες με συμβαση 3+3 ετών – Αιτήσεις έως τις 7 Δεκεμβρίου

 To υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου δημοσίευσε προκήρυξη διαγωνισμού πρόσληψης 370 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με διάρκεια τρία έτη και δυνατότητα παράτασης για επιπλέον τρία έτη.


 Ο διαγωνισμός αφορά στην πρόληψη 217 ατόμων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, 66 ατόμων τεχνολογικής εκπαίδευσης και 87 δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ οι θέσεις κατανέμονται ως ακολούθως:

Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), διακόσιες δεκαεπτά (217) θέσεις. Ειδικοτήτων: ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ), ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ), ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ, ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ, ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ, ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ, ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ.
Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), εξήντα έξι (66) θέσεις. Ειδικοτήτων: ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), ογδόντα επτά (87) θέσεις. Ειδικοτήτων: ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ, ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ), ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ.

Αντικείμενο απασχόλησης

Το αντικείμενο απασχόλησης των προσλαμβανόμενων ατόμων ειδικοτήτων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ αφορά στην υποβοήθηση του έργου των Υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, και ειδικότερα της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής (της Γενικής Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής, της Αρχής Προσφυγών, της Γενικής Διεύθυνσης Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων), της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο, της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, της Ειδικής Γραμματείας Συντονισμού Εμπλεκόμενων Φορέων και της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Ειδικότερα, για τις θέσεις που προβλέπονται στις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης και Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας και Προσωρινής υποδοχής) επισημαίνεται ότι οι προσληφθέντες θα κληθούν σε καθημερινή βάση να παρέχουν βοηθητικές εργασίες επί του πεδίου των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης και των Δομών φιλοξενίας Προσωρινής Φιλοξενίας και Προσωρινής Υποδοχής με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση και την παροχή αξιοπρεπών υλικών συνθηκών υποδοχής σε πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν εισέλθει παράτυπα στη χώρα, με γνώμονα τον σεβασμό της αξιοπρέπειάς τους. Η εργασία τους θα παρέχεται καθημερινά σε χώρους υποδοχής και φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι ενδέχεται να λειτουργούν σε συνθήκες υπερπληθυσμού, λόγω αυξημένων προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών. Ανεξαρτήτως κατηγορίας (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ), οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών

Αιτήσεις υποψηφίων

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική) στη διεύθυνση https://jobs.migration.gov.gr/login με χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet ή με την εγγραφή τους ως χρήστες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου διατίθεται η αίτηση. 


Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στην ίδια εφαρμογή.Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σκαναρισμένα σε αρχεία .pdf, jpg, ή tif μεγέθους έως 2ΜΒ. 


Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται μέχρι και τη Δευτέρα 07/12/2020 και ώρα 23.59 μ.μ. (20 ημερολογιακές ημέρες). Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία αίτηση για μία μόνο κατηγορία Προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ) και στην οποία μπορεί να σημειώσει έως δύο προτιμήσεις. 


Η σώρευση περισσότερων θέσεων ίδιας ή διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία

Κατεβάστε εδώ την Προκήρυξη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΣΟΚ ΣΤΟ EURO 2020

Στον αγώνα Δανία Φινλανδία   στο 44ο λεπτό κατέρρευσε ο παίκτης της Δανία.ς ο έρικσεν Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση από τους αρμόδιο...