Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2020

ΕΕΤΑΑ: Αιτήσεις για 50 προσλήψεις


Με 50 υπαλλήλους ενισχύεται η Ελληνική Εταιρεία Τοπική Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης.
Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 24μηνη σύμβαση εργασίας.


Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης:
ΠΕ Αγρονόµων – Τοπογράφων, Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών, Τοπογράφων
ΠΕ Αρχιτεκτόνων
ΠΕ Γεωλόγων
ΠΕ ∆ασολόγων, ∆ασολόγων – ∆ασοπόνων
ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
ΠΕ Μηχανικών Μεταλλείων και Μεταλλουργίας
ΠΕ Μηχανικοί Περιβάλλοντος
ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας
ΠΕ Μηχανολόγοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων
ΠΕ Μηχανολόγων, Μηχανολόγων – Μηχανικών
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών – Μηχανικών Υπολογιστών
ΠΕ Χηµικών Μηχανικών


Τεχνολογικής Εκπαίδευσης:
ΤΕ ∆ασολόγων – ∆ασοπόνων
ΤΕ ∆οµικών Έργων/Πολιτικών Μηχανικών
ΤΕ Ηλεκτρολόγων/Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
ΤΕ Μηχανικοί Περιβάλλοντος
ΤΕ Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών/Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων
ΤΕ Μηχανολόγων/Μηχανολόγων Μηχανικών
ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας/Γεωπόνων/Γεωπόνων – Τεχνολόγων
ΤΕ Τοπογράφων/Τοπογράφων Μηχανικών/Γεωπληροφορικής


6 άτομα εκ των προσληφθησοµένων θα τοποθετηθούν ανά ένα στα 6 Υποκαταστήματα/Γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. στην:
Θεσσαλονίκη
Λάρισα
Πάτρα
Ιωάννινα
Χανιά
Κομοτηνή
Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 15:00.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Πληρωμές Για Αναδρομικά Κληρονόμων, Επιστροφή Παρακράτησης Για Συντάξεις Χηρείας

  Πληρωμή   αναδρομικών  σε  10.000 κληρονόμους θανόντων συνταξιούχων  (που αφορούν σε υποθέσεις υψηλής πολυπλοκότητας αναφορικά με τον προσ...