Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020

                        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αμφιλοχία 11 -12- 2020                                                                          
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ


Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη ( μέσω εφαρμογής ΖΟΟΜ) , που θα πραγματοποιηθεί την 16ην Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4899/6.11.2020 ( ΦΕΚ τεύχος Β΄/6-11-2020) και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1ο : « Κατανομή Δ΄δόσης έτους 2020 ( πίστωση 64.060,00 € ) στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων ».

[ Εισηγήτρια : η κ. Ελένη Δράκου ( Πρόεδρος Δ.Ε.Π.) ].

ΘΕΜΑ 2ο: « Λήψη απόφασης για την Έγκριση λειτουργίας του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Συντήρησης υποδομών σε 24ωρη βάση ].

[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Νίκας ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 3ο: « Λήψη απόφασης για την μείωση του ύψους των καταβλητέων μισθωμάτων των σχολικών κυλικείων σχολικού έτους 2020-2021 ».

[ Εισηγητής : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 4ο : « Καθορισμός τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης , εστιατορίων και συναφών καταστημάτων έτους 2021 Δήμου Αμφιλοχίας».

[ Εισηγητής : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 5ο : « Καθορισμός συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας ( ΤΑΠ) έτους 2021 Δήμου Αμφιλοχίας».

[ Εισηγητής : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 6ο : « Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων Δημοτικών Κοιμητηρίων έτους 2021 Δήμου Αμφιλοχίας».

[ Εισηγητής : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 7ο : « Καθορισμός συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων

( δημοτικού φόρου ) έτους 2021 Δήμου Αμφιλοχίας».

[ Εισηγητής : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 8ο : « Καθορισμός κοινόχρηστων χώρων των οποίων η χρήση επιτρέπεται , καθώς και των τελών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων έτους 2021 Δήμου Αμφιλοχίας».

[ Εισηγητής : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 9ο : « Καθορισμός τελών καθαριότητας Λαϊκών Αγορών έτους 2021 Δήμου Αμφιλοχίας».

[ Εισηγητής : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 10ο : « Καθορισμός Τέλους Κυριακάτικης Αγοράς έτους 2021 Δήμου Αμφιλοχίας».

[ Εισηγητής : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 11ο : « Καθορισμός τελών καθαριότητας & φωτισμού έτους 2021 Δήμου Αμφιλοχίας ( Δ.Ε. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ,ΙΝΑΧΟΥ & ΜΕΝΙΔΙΟΥ)».

[ Εισηγητής : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 12Ο : « Καθορισμός τελών ύδρευσης & αποχέτευσης έτους 2021 Δήμου Αμφιλοχίας (Δ.Ε. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ,ΙΝΑΧΟΥ & ΜΕΝΙΔΙΟΥ)».

[ Εισηγητής : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 13ο : «΄Εγκριση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων ΄Εργων Δήμου Αμφιλοχίας έτους 2021 ».

[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Κατσούλας (Δήμαρχος ) ].

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Σωκ. Ροϊδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΓΥΝΑΙΚΑ «καθάρισε» τον σύζυγό της και, αφού του έκοψε τον ανδρισμό, τον… τηγάνισε

  Τηγάνι έβαλε 33χρονη Βραζιλιάνα λίγο μετά τη δολοφονία του συζύγου της, ώστε να μαγειρέψει το πέος που του έκοψε με τα χεράκια της. Η Ντ...