Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2020

12 Αρχές της Χρηστής Δημοκρατικής Διακυβέρνησης Δημότες-Κάτοικοι


Το Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκό Σήμα Αριστείας στη Χρηστή Διακυβέρνηση - ELoGE» για τους ελληνικούς δήμους είναι μέρος του Κοινού Έργου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Θεσμική Ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Τον Οκτώβριο του 2020 ξεκινά ο Β΄ κύκλος του Προγράμματος από το Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης για τη Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Συμβουλίου της Ευρώπης με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ). 
Ο στόχος της δράσης αυτής είναι η αναγνώριση και η πιστοποίηση δήμων, οι οποίοι επιτυγχάνουν ένα συγκεκριμένο πρότυπο διακυβέρνησης σύμφωνα με τις 12 Ευρωπαϊκές Αρχές Χρηστής Διακυβέρνησης του Συμβουλίου της Ευρώπης. 


Στο πλαίσιο αυτό, θα διεξαχθεί έρευνα κοινής γνώμης για τη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και θα ήταν πολύ σημαντική η συμμετοχή των πολιτών.
Οι απαντήσεις είναι ανώνυμες και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την εξαγωγή γενικών συμπερασμάτων για την εφαρμογή των Αρχών της Χρηστής Διακυβέρνησης από τους ΟΤΑ. 

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Χαρά Λόκα (email: xaraloka@gmail.com - Τηλ: +30 6956 307056) και την κα Πέπη Θεοδώρου (email: pepi.theodorou@gmail.com – Τηλ: +30 6944 161400). 
* Απαιτείται

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΑPANEMI BΕΑCH COFFEE BAR ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΛΟΧΊΑ ΔΩΡΕΆΝ ΜΕΤΑΦΟΡΆ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΊΟ

Ανανεωμένη όμορφη είναι η νέα πλαζ  στην Αμφιλοχία Μόλις πέντε λεπτά από το κέντρο της Αμφιλοχία ανανεώθηκε και προσφέρει άνετου...